În ultimii ani vocile câtorva mari gânditori români au atras luarea aminte asupra valorii universale a filosofiei lui Lucin Blaga. Pentru Mircea Eliade, rămâne „singurul filosof român având desăvârșit un foarte complex sistem filosofic incluzând o înaltă personalitate metafizică, o nouă teorie a cunoașterii și o detaliată morfologie a culturii.În această ambițioasă construcție Blaga a utilizat mituri, simboluri și tradiții populare românești,religioase și laice.Pentru prima dată, moștenirea autohtonă a României a găsit fericite expresii filosofice.”
Ca filosof al culturii, Lucian Blaga consideră mitul drept „întâia creație mare” a popoarelor:„ Toate popoarele primitive și popoarele antice sunt stăpânite de modul mitic ca atare. Chiar oamenii de cultură ai prezentului, oricât de înrădăcinați în alte moduri de cunoaștere individuală, au infinite legături cu mitul. Conștiința noastră e spintecată de țăndări de mituri, ca trupul sfântului Sebastian de săgeți.Ne învăluim în fragmente,în stindarde de mituri sfâșiate; aceasta e poate latura cea mai caracteristică a tragediei noastre de oameni în trecere.Nu-i câtuși de puțin adevărat că rațiunea a desființat miturile.În loc de a bea din cupa unui singur mit unitar, ne astâmpărăm setea fragmentar și haotic din o mulțime de mituri în ruină sau pe cale de a se naște. Rațiunea ,cum nu e creatoare,nu e nici decisiv distrugătoare. Rațiunea n-a putut decât să fragmenteze miturile,să le împrăștie,dar n-a putut să le răpună. Introducerea unei legi pentru protecția miturilor nu e necesară .Miturile există și vor continua să existe”
Pana si geniu lui Blaga s-a blocat in fata sentimentului de iubire , asa cum reiese din dedicatie. Interesant.
#cezarfloreabibliofil #cartevecheromaneasca #bibligrafiaromaneasca#bibliofilia #tipariturivechi #carte #carti