Cu Ioan Budai-Deleanu ne găsim iarăşi în Transilvania „Scolii Ardelene”… Alături de severii călugări greco-catolici şi cărturari: Samuil Micu, Gheorghe Sincai şi Petru Maior, este şi I. Budai-Deleanu, cunoscutul autor al „Ţiganiadei”, la noi, creatorul primei opere de literatură beletristică, punctul de pornire al istoriei beletristicii româneşti cu orientarea spre Occident.
Preocupările literare ale reprezentanţilor Şcolii Ardelene sunt dominate de intenţii moralizatoare, patriotice şi ideologice, predominând traducerile, compilaţiile sau imitaţiile. Cu toate acestea, prin Ion Budai-Deleanu, Şcoala Ardeleană dă scrisului românesc pe primul său mare poet. Ion Budai- Deleanu s-a născut la 6 ianuarie 1760 în localitatea Cigmău (Hunedoara) şi a murit la Lemberg (Lwow), la 24 august 1820. După studii efectuate la Seminarul de la Blaj, Budai-Deleanu urmează la Viena cursurile Facultăţii de Filosofie, apoi ale celei de teologie, la Colegiul „Sfânta Barbara” şi din nou la Viena cursuri de drept. Scriitorul va adera la ideologia iluministă, fiind unul dintre corifeii Şcolii Ardelene. A fost, o vreme, profesor la Blaj, după care se stabileşte la Lemberg, ca secretar de tribunal şi apoi consilier de curte. Ion Budai-Deleanu a fost preocupat de marile probleme ale epocii sale. Ca istoric şi lingvist, el a susţinut ideea romanităţii limbii şi a poporului român.
Budai-Deleanu este autorul celei mai reuşite epopei din literatura română, Ţiganiada sau Tabăra ţiganilor, care, însă, a intrat în conştiinţa publică abia la un secol după scrierea sa.
În perioada în care scrie Ion Budai-Deleanu, operele reprezentanţilor Şcolii Ardelene aveau un caracter militant şi polemic pronunţat. Aceste scrieri, deşi nu pot fi înscrise în sfera literaturii artistice, depăşesc cu mult rigiditatea şi caracterul preponderent documentar al cronicilor.
Budai-Deleanu e singurul dintre corifeii Şcolii Ardelene care şi-a dezvoltat înclinaţiile sale spre poezie, el mărturisindu-şi intenţia de a elabora „un product nou.” Trebuie observat faptul că Budai-Deleanu nu a fost doar scriitor, ci şi teoretician al literaturii, având, aşadar, o conştiinţă superioară a resorturilor scrisului şi a relaţiilor dintre opera literară şi societate.
Intenţia, declarată, a lui Budai-Deleanu a fost aceea de a introduce în literatura română un nou gen de poezie, gen care presupunea existenţa şi valorificarea unei limbi literare bogate şi diversificate, cu posibilităţi dintre cele mai nuanţate şi mai largi de exprimare.
Capodopera lui Ion Budai Deleanu, Ţiganiada, este, primul mare monument literar al culturii româneşti.
Autentic cărturar luminist, pentru care literatura reprezintă mai mult decât o formă de manifestare artistică, ea fiind un mijloc de a transmite idei, Ion Budai Deleanu este nu numai cel mai de seamă exponent al Școlii ardelene dar și cel mai de prestigiu reprezentant al literaturii române.