“Chiar de la întâiul volum ‘Uliţa copilăriei’, Ionel Teodoreanu ne apare ca un scriitor original, în posesiunea deplină a formulei sale. Dacă, exterior, această literatură lirică şi imagistică, trăind aproape exclusiv din evocarea vârstei infantile,duce în chip vădit la Jules Renard, la Anghel şi la Delavrancea, ea rămâne foarte personală prin tinereţea ei autentică, prin extraordinara memorie a copilăriei. Într-un soi de poeme în proză şi de însemnări cam vaporoase şi dezordonate, dar nu mai puţin suave, autorul reconstruieşte în ton idilic acea vârstă a exuberanţei pe care adultul o uită de obicei uşor.(…) Prin adânca incursiune în sufletul copilăriei, prin atmosfera de fericire şi prin prospeţimea recepţiei ‘Uliţa copilăriei’ şi întâiul volum din ‘La Medeleni’ sunt opere de valoare durabilă şi adevăratele înfăptuiri ale scriitorului”, scria George Călinescu în “Istoria literaturii române de la origini până în prezent”